Профил инокс OWAL

Профил инокс OWAL

Профилът осъществява плавен преход между керамични плочки и килими, паркети, в случаите на разлика в нивата. Защитава краищата на плочките и предотвратява спъване в края на килима.

Дължина на профила: 2.50 см

Ширина на профила: 10 мм и 12.5 мм

Опаковка: 10 бр