15.12.2022 - Нов модел пано за таван

   От средата на мес.декември 2022 г. Логос Трейд разполага с нов модел XPS пано с марка LOGODOM, което отразява модерната напоследък тенденция за имитиране визията на сурова бетонна стена. Паното е с название " XPS пано 4314 / concrete" и имитира много успешно повърхността на суров бетон. Може да го намерите в раздел " Топлоизолация и декорация за стени и тавани" , група " Цветни XPS пана" . Кода за поръчка на това пано е 0102010213, а съдържанието на един кашон е 15 пак. ( 30 м2 ).