16.06.2020 - Нова серия XPS пана с опесъчаване My Wall

16.06.2020 - Нова серия XPS пана с опесъчаване My Wall

С присъщият си стремеж винаги да предлага интересни и новаторски неща Логос Трейд вече предлага на пазара в България съвсем нова серия XPS пана - серия My Wall. Интересното при тази серия пана е наслоеното по специална технология опесъчаване върху стандартното XPS пано с дълбок релеф, което го прави много устойчиво на механични въздействия, защитава го от UV лъчите като го прави пригодно за външни приложения, осигурява му перфектна и интересна повърхност. Паната могат да останат в пясъчния си цвят или да се боядисат с вододисперсни бои в желан цвят. Можете да ги намерите в раздел "Топлоизолация и декорация за стени и тавани", подраздел "XPS пана ", подраздел "Опесъчени XPS пана серия My Wall ".