SELITBLOC предпазва винилните панели от приплъзване

Поради по-малката дебелина и мекотата на винилните панели клик-връзката при тези подове е доста чувствителна и при разместване на панелите фугата може да се отвори много лесно. Затова е важно при тези панели да няма странично приплъзване. Тук много важна роля играе SELITBLOC, чиято повърхност е изпълнена по специална Grip-Tec технология, която не позволява плъзгането на панелите по повърхността. По този начин дори при екстремни натоварвания и поток от вървящи по настилката хора панелите остават неподвижни и устойчиви.

SELITBLOC предпазва винилните панели от приплъзване