Стъпален профил AL/ZET

Стъпален профил ZET

Дължина на профила: 2,50 м

Опаковка: 10 бр.