113 /черно/

113

Артикулен номер за 8 мм: 34010103

Артикулен номер за 10 мм: 34010203