Не позволява да се откроят неравностите на основата

Не позволява да се откроят неравностите на основата