Монтаж на SELITBLOC 1.5мм GripTec

Указания за монтаж на SELITBLOC 1.5мм GripTec

Благодарение на технологичните новости и изобретения при производството на SELITBLOC подложката се полага много лесно, безпроблемно и бързо като следвате описаните по-долу шест стъпки.