230 /ванилия/

230 /ванилия/

Артикулен номер за 8 мм: 34020170

Артикулен номер за 10 мм: 34020270