130 /светла магнолия/

130 /светла магнолия/

Артикулен номер за 8 мм: 34020130

Артикулен номер за 10 мм: 34020230