Байц за декоративни полиуретанови греди и дъски

Байц

Служи за малки поправки в областта на срязване на гредите.