≈фект на вътрешна топлоизолаци€ със —≈Ћ»“–ќЌ / Climapron Plus

≈фект на вътрешна топлоизолаци€ със селитрон

 

Ќа посочената графика е показана ситуаци€ при външна t° -10°C и вътрешна to 20°C.

ѕри графика є1 стената е без поставена вътрешна топлоизолаци€, а при графика є2 на стената е залепен —елитрон / Climapron Plus 6 мм.

ѕри започване на отоплението на помещението наблюдаваме първи€ ефект от постав€нето на вътрешната топлоизолаци€, а именно повишаване на повърхностната t° на стената при запазване на t° в ста€та 20°. “ова елиминира едно от услови€та за образуване на кондензна влага /студена повърхност на стената/.

ѕри продължителност на отоплението на помещението наблюдаваме втори€ ефект от вътрешната топлоизолаци€ /графики є2 и є3/.

ќт една страна още повече се повишава повърхностната t° на стената и от друга страна бързо започва да се покачва и t° на въздуха в ста€та, което води до подобр€ване комфорта в ста€та за живеене.