ѕолагане на —≈Ћ»“–ќЌ / Climapron Plus

 1. Ќанас€нето на лепилото зависи от вида му.  онтактното лепило се нанас€ с дребно назъбена маламашка върху плоскостта откъм гърба. Ћепилата с циментов или друг минерален пълнител се нанас€т с по-едро назъбена маламашка върху готовата за облепване повърхност (стена или под).
 2. ѕолага се плоскостта и се напасва във вертикална посока без да се изчаква.
 3. »золационните плоскости се постав€т без да се остав€ фуга или се застъпват и след това се прави двоен срез върху застъпената част с макетен нож. ≈вентуални фуги се валират с гумен вал€к и ако се налага се шпакловат.
 4. «а оптимално залепване плоскостта се валира с гумен вал€к.
 5. —лед залепване се извършва нанас€не на грунд от лепилото разредено с 20% вода.
 6. ¬реме за съхнене. ѕреди полагане на други материали върху —елитрон е необходимо време за съхнене поне 24 часа. ѕри мазилки, фа€нс и други подобни тр€бва да изминат поне 48 часа след залепването. ‘угирането на фа€нс се прави след 4 - дневно съхнене.
 7. ќтстран€ването на тапети. ќтдел€щите се тапети се отстран€в€т на сухо, а неотдел€щите се мокр€т обилно и се остав€т достатъчно време да омекнат. ≈вентуални дефекти върху повърхността на —елитрон се шпакловат с подход€щи дисперсни шпакловки.

ѕриложени€ върху —елитрон / Climapron Plus:

 1. “апети могат да се залепват с тапетно лепило. ѕри висококачествени и специални тапети (с високи вътрешни напрежени€) тр€бва се положи макулатура (амбалажна харти€). “€ се лепи със същото лепило, с което и тапетите.
 2. ‘а€нс, теракота и други стенни облицовки се залепват върху —елитрон със същото лепило, с което се полага и селитрон. ‘угирането се прави след 4 - дневно съхнене.
 3. ƒисперсни бои (латекс и други) се нанас€т безпроблемно след грундиране с лепило, разредено с 20% вода.
 4. ѕолимерни мазилки или минерални мазилки с полимерна връзка се нанас€т върху —елитрон / Climapron Plus без армировка. ћежду отделните плоскости е препоръчитено да се постав€ 5 см самозалепваща армираща мрежа за изб€гване пропукването на мазилката при см€на на сезоните.