Easy click (лесно свързване)

Easy click ( лесно съединяване )

Двете странични части на SELITBLOC са оформени по начина, по който се реди пъзел. По цялата дължина има напаснати изпъкнали и вдлъбнати части, които позволяват безшевно и безфугово свързване като при пъзел. Тази новост също е допълнително улеснение при монтажа на подложката и на целия винилен под.