Монтиране на вътрешен ъгъл

Монтиране на вътрешен ъгъл

Ъгъла следва да се постави в перваза, срязан на съответната дължина. Втория перваз се приплъзва, така че зъбите да влязат във вътрешния ъгъл.