209 /червен мрамор/

209

Артикулен номер за 8 мм: 34010150

Артикулен номер за 10 мм: 34010250