Колонен елемент HS 22 KH /с канали/

Колонен елемент HS 22 KH /с канали/