Декоративни колони и капители

Декоративни колони и капители

Декоративни колони и капители са произведени от високоплътен EPS и са оформени като отделни колонни елементи и капители, с възможност за използване и на половин елемент както и за наставяне и сглобяване за постигане на желаната височина. Всеки колонен елемент е опакован отделно за предпазване от нараняване. Разнообразието в детайлите позволява да се оформят интересни и нестандартни интериорни решения. Колоните не трябва да се използват като носещи елементи и могат да се обработват само с вододисперсни бои и лепила.