Предпазва панелите от приплъзване

Предпазва панелите от приплъзване