Технически данни на подложка SELITBLOC 1.5mm GripTec

Технически данни на подложка SELITBLOC 1.5mm GripTec

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ SELITBLOC 1.5mm ( според  CEN/TS 16354 )

Възможност за изравняване на точкови неравности  (PC)  :   до 1мм

Устойчивост на натиск (CS)   :                                                   >= 500 kPa =  50  t/m2

Устойчивост на продължителен натиск (CC)  :                        >=  35  kPa

Динамична устойчивост на натиск (DL75)  :                              >=  250000 цикъла

Коефициент на триене  μD  (ISO 8295)  :                                 >=  0.8

Намаляване на ударния шум  (IS)   :                                         до 19  dB

Съпротивление на парна дифузия  (SD)  :                                >=  100 м

Водопоглъщане  (EN 12087)   :                                                  <=  1 % 

Съпротивление на топлопропускане  (R)  :                               0.043  m2К / W   

Поведение при пожар  (RTF)   :                                                   Е

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Артикулен номер  :            030411

Дебелина  :                         1.5 мм

Формат   :                            1.18 м  х  8.5 м

Съдържание на пакета  :  10 м2

Приложимост при подово отопление : ДА, ако подовата настилка има R <= 0.107 m2K / W 

Изпълнява най-високите изисквания на  MMFA (Gruppe 1+2)