Отваряне фугата на клик-връзката при неправилна подложка

От тази снимка се вижда, че при използване на неправилна подложка и по-голямо натоварване може да се отвори фугата при клик-връзката между отделните панели, което да доведе до разрушаване на подовата настилка. С използването на SELITBLOC, която издържа статични натоварвания до 50 тона на м2 и не позволява  приплъзването на панелите, тази опасност е елиминирана. 

SELITBLOC не позволява отваряне на клик-връзката при натоварване