Специализирана подложка за винилни подове SELITBLOC

Специализирана подложка за винилни подове SELITBLOC

Появилите се наскоро винилни подови панели, наречени още LVT-подове ( Luxery Vinyl  Tiles ) са изключително качествени и се поставят сравнително лесно като ламинат благодарение на клик-връзката.  Освен това  винилните подове могат да се поставят и в мокри помещения, както и върху съществуващи настилки. Тъй като по правило винилните панели са по-тънки и по-гъвкави от ламината, а с това и клик-връзката е по-чувствителна, много голяма  роля играе качествената подложка под тях. Специално за тези специфични изисквания е разработена подложката за винилни и дизайнерски подове  SELITBLOC 1.5мм. Тя предпазва винилния под от повреди в областта на клик-връзката, които могат да възникнат като следствие на малки неравности в основата. Освен това подложката предотвратява открояването на тези неравности върху меката винилна настилка.

  LVT – подовете като цяло се смятат за „тихи” подове. Това със сигурност важи за отразения шум при ходене, но не и за т.нар. „проходен” ( или „ударен” ) шум. В помещението отдолу за съжаление шумът се чува доста неприятно. За заглушаването на този шум добрата качествена подложка като SELITBLOC 1.5мм може да направи чудеса.

  Повърхността на SELITBLOC 1.5мм e изпълнена по специална GripTec - технология, която я прави антиплъзгаща. Това не позволява разместване и приплъзване на винилните панели дори при екстремно натоварване с движещи се отгоре предмети или хора. По този начин фугите на клик-връзката не се отварят дори след дългогодишно използване на подовата настилка. Освен това като цяло SELITBLOC е устойчива на влага, което позволява използването на вилилните подове и във влажни помещения ( напр.бани ). 

  По-долу ще илюстрираме и предимствата на тази изключително качествена подложка, която изпълнява най-високите изисквания на всички европейски норми за този вид продукти :