Сглобка за външен ъгъл

Сглобка

Осигурява здрава връзка между первазите при външните им ъгли и създава устойчивост на механично влияние. Непозволява разглобяване.