201 /злато/

201

Артикулен номер за 8 мм: 34020142

Артикулен номер за 10 мм: 34020242