Модел PS 2

Модел PS 2

Служи за закрепване на мокети и пътеки на стълбища, като същевременно ги държи изпънати.