HD подов перваз UHD 03 / 70

HD подов перваз UHD 03 / 70

Размери : 2м х 70мм х 14 мм

Опаковка : 14 бр.в каш.

Монтаж : с лепило или на клипс