Завършване на перваза

Завършване на перваза

За естетическа завършеност на перваза се използва капачка, която трябва да се постави в края на перваза.