4.Поставете уплътнителна дистанцираща лента покрай стената

4.Поставете уплътнителна дистанцираща лента покрай стената

За защита от влага облепете областта на връзката със стената 3-4 см над повърхността на основата, като използвате уплътнителна дистанцираща лента.