Монтиране и смяна на кабели

Монтиране и смяна на кабели

В первазите може да се поставят електрически, телефонни, телевизионни и др. кабели, които могат лесно да се сменят след като се демонтира горната част на парвазите.