Подобрява комфорта за живеене

Второто предимство на SELITBLOC е значителното подобряване на комфорта в помещението. Това включва както голямото редуциране на шума при ходене така и щаденето на ставите на ходещия върху нея. Въпреки че винилните подове отразяват сравнително малко шума при ходене, същото не важи за другата компонента на шума, която се чува в помещението отдолу. Там шумът се чува доста неприятно. Тук SELITBLOC може да направи чудеса благодарение на сериозното редуциране на проходния шум от 19 dB.