3.Облепете с алуминиево тиксо местата на срещане на отделните ленти

3.Облепете с алум.тиксо местата на срещане

За предпазване от влага облепете плътно с алуминиево тиксо местата на срещане на отделните ленти.