108 /червено/

108 /червено/

Артикулен номер за 8 мм: 34020108

Артикулен номер за 10 мм: 34020208