Дилатационен профил D14P

Дилатационен профил D14P

Служи за свързване на плочки с други видове настилки при малка разлика в нивата. Предимство е, че може да се използва за повърхности с дъгообразна форма.