≈фект на вътрешна топлоизолаци€ със —≈Ћ»“–ќЌ

≈фект на вътрешна топлоизолаци€ със селитрон

Ќа посочената графика е показана ситуаци€ при външна t∞ -10∞C и вътрешна to 20∞C.

ѕри графика є1 стената е без поставена вътрешна топлоизолаци€, а при графика є2 на стената е залепен —елитрон 6 мм.

ѕри започване на отоплението на помещението наблюдаваме първи€ ефект от постав€нето на вътрешната топлоизолаци€, а именно повишаване на повърхностната t∞ на стената при запазване на t∞ в ста€та 20∞. “ова елиминира едно от услови€та за образуване на кондензна влага /студена повърхност на стената/.

ѕри продължителност на отоплението на помещението наблюдаваме втори€ ефект от вътрешната топлоизолаци€ /графики є2 и є3/.

ќт една страна още повече се повишава повърхностната t∞ на стената и от друга страна бързо започва да се покачва и t∞ на въздуха в ста€та, което води до подобр€ване комфорта в ста€та за живеене.